Geschichtsfrënn vun der Gemeng Peiteng a.s.b.l

Et ass eis Aufgab all Dokumenter, Videoen, Pläng, Postkaarten, Fotoen an Objeten, déi e Bezuch op d'Gemeng Péiteng hunn, ze sammelen, ze archivéieren an de Bierger zougänglech ze maachen.