Joer 2017

Nummer 8 – November 2017 Buch vun den “Guiden a Scouten zu Péiteng” Déi verschidde Gruppen zu Péiteng:  1. Lëtzebuerger Scouten “Ste Marie”  2. Lëtzebuerger Guiden “Ste Cécile”  3. Lëtzebuerger Guiden a Scouten (L.G.S.), “Hellege Franziskus”  4. Fédération Nationale des Eclaireurs du Luxembourg,        (F.N.E.L.) “Les Margays”  5. D’Scouten “Trei zum Land”  6. […]

Joer 2015

Nummer 7 – November 2015 Ich war Jahrgang 1923 “Erinnerungen eines Zwangsrekrutierten” Vorwort Geschichts aus éischter Hand: Yannick Glod Gustav Simon zieht in Luxemburg ein Ech gi Member vun der Resistenz-Organisatioun LVL Die Schlacht um Stalingrad Die Zwangrekrutierung eine gezielte Vernichtung des Luxemburger Volkes Ich erhalte meinen Stellungsbefehl zum Arbeitsdienst Der Stellungsbefehl zur Wehrmacht Die […]

Joer 2014

Nummer 6 – September 2014 D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng Bim Diederich Vu Minettsdäpp a Feierstëppler Eisenindustrie im Korntal Wie kam Graf Giselbert von Luxemburg in den Besitz der Herrschaft Longwy? Die Mariensäule auf dem Titelberg I.K.H. Grossherzogin Marie-Adelaïde an der französischen Grenze in Rodange Longwy 1919 Pilgerfahrt von Rodange nach Latour (B) Entente des […]

Joer 2013

Nummer 5 – Juni 2013 D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng Erinnerungen an dunkle Jahre 1940-45 Der zweite Weltkrieg 10 Mai 1940 Hitlers Armee bricht in Luxemburg ein 30 August 1942 Einführung der Wehrpflicht in Luxemburg Generalstreik Zwangsrekrutierte Befreiung 16 Dezember 1944 Die Ardennenoffensive Kapitulation Anhang: Aktive Resistenz Maison d’édition : Les Amis de l’Histoire de […]

Joer 2011

Nummer 4 – Dezember 2011 D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng Les souverains de Pétange, Rodange, Lamadelaine De Charlemagne au Grand-Duc Henri 742- 2000 De Klein René gëtt eis en Iwwerbléck iwwer Herrscher vu Péiteng, Rodange, a Lamadelaine vun der Zäit vum Karel de Groussen bis bei de Grand-Duc Henri. Maison d’édition : Les Amis de […]

Joer 2008

Nummer 3 – Oktober 2008 D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen Vom Tëtelbierg Découverte d’une tâque de cheminée à Rodange (conversion de St. Hubert 1570) La famille de Nothomb Mir vergiesse net de Léon Keiser (Monument) Maison d’édition : Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der […]

Joer 2006

Nummer 2 / September 2006 D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen E Joerzéngt aus der Péitenger Schoulgeschicht Péiteng Amicale 1930 – 1935 (Seite 77 Foto no 38 = Lentz Louis) Maison d’édition : Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine Imprimerie Heintz — 15, […]

Joer 2006

Nummer 01 / Januar 2006 D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen Geschichtsfreunde der Gemeinde Petingen Sütterlinschrift La commune de Pétange Maison d’édition : Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange Auteurs de nos publications: […]