Exposition Roger Bour

Den Roger Bour hat am Abrëll op eng Ausstellung „A Rousen“ invitéiert fir säi neit Buch virzestellen “ A wat soll et da sinn Madamm ?”