Joer 2006

Geschichtsfuerscher Nr 2 2006

Nummer 2 / September 2006

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

  • Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen
  • E Joerzéngt aus der Péitenger Schoulgeschicht
  • Péiteng Amicale 1930 – 1935 (Seite 77 Foto no 38 = Lentz Louis)

Maison d’édition :

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

Auteurs de nos publications:

  • Marco Stoffel
  • Emil Hübsch
  • Fernand Godart
  • Margot Barnig-Nicks
  • Roger Bour — dessins
  • Joseph Perrard — photos