Russische Zwangsarbeiter und Zwangsrekrutierte in Luxemburg – An der Kreuzung der Geschichte”

Begréissungs-Ried vum Här Guy Kummer, Centre d’acceuil touristique WAX – Maison Rouge, Péiteng